Spoluautor Všeobecné charty lidských a občanských práv: Už nežijeme v demokracii

[via Česká televize] Pětadevadesátiletý Stéphan Hessel, účastník francouzského protinacistického odboje tvrdí, že svět opouští model demokracie, vzešlý ze zkušenosti světové války. Místo svobodných médií, sociálních jistot a morálních pravidel nastupuje vláda gigantických finančních institucí a ochrana jejich zájmů. Mluví o tom i jeho kniha „Rozhořčete se!“

Zdeněk Velíšek z České televize provedl se Stéphanem Hesselem exkluzivní rozhovor, ze kterého vybíráme následující citace, nicméně velmi doporučujeme jeho shlédnutí, či přečtení na stránkách ČT.

Český překlad knihy Rozhořčete se! naleznete například zde: http://janknop.cz/pages/hessel_indignez-vous_cesky_cz.php

V komentáři ke své aktuální knize Rozhořčete se!, která se stala jednou z několika základních ve výbavě hnutí Occupy či Rozhořčených, Hessel uvádí:

Především tam říkám, že už nežijeme v demokracii. V takové demokracii, jakou založila generace vzešlá ze druhé světové války. Generace, která se během války účastnila odboje. V té době v nás byla silná touha po osvobození od závislosti pouze na materiálních hodnotách. Chtěli jsme nezávislý tisk, chtěli jsme sociální jistoty pro všechny. To byly hodnoty, které v nás zrály během války, v odboji.
Po válce jsme je pak vepsali do Všeobecné deklarace lidských práv. A já jsem měl to štěstí být jedním z těch, kteří pracovali na zpracování tohoto skvělého textu o nejvyšších hodnotách člověka a lidstva. Jsem přesvědčen, že v naší době potřebujeme mít ty základní hodnoty znovu před očima. A když jsou porušovány – a ony jsou porušovány řadou států, takzvanými demokraciemi, které přestaly být demokratické –, musí nás to rozhořčit, pobouřit.

Nikdo si dnes pochopitelně nepřeje návrat k totalitarismu. Nikdo nechce návrat ke komunismu. Všichni chceme silnou demokracii především díky jejím sociálním hodnotám, demokracii, která se dokáže ubránit nepřiměřené nadvládě finančního světa, kde je prioritou zvítězit v soutěži obřích společností. Před tím musíme být schopni ubránit demokracii a její vzácnou vlastnost: sociální jistoty.
Myslím, že v Evropě prožíváme všichni stejně obtížně současnou etapu historie, etapu globalizované společnosti. Vše, co se děje u vás v Praze, je ovlivněno tím, co se děje ve Washingtonu, v Pekingu v Moskvě. Žijeme vzájemně propojeni. Tohoto vzájemného propojení bychom měli umět využít pro získání potřebné síly k dosahování hodnot, které jsou pro uchování demokracie nejpodstatnější. Vidím takové hodnoty v záruce důstojnosti lidské bytosti, v respektu jedněch vůči druhým, v solidaritě, a to i mezi národy. To jsou cíle, které bychom měli mít před očima. A měli bychom za nimi jít. Překážky budou jistě na každém kroku a bude třeba je překonávat.

Vidím kolem sebe, jak se v mnoha zemích rodí sociální a solidární ekonomika. Nejde v ní jen o zisk, ale i o to dostat do spravedlivé rovnováhy prospěch konzumentů a zisk výrobců. V mnoha zemích se kolem toho zformovalo celé hnutí, které je na postupu. Také je vidět zájem a péči o životní prostředí. Zájem o obnovitelné energetické zdroje. To vše se slilo v jeden proud, který si může získat důvěru mladé generace. Nejsme osudově spoutáni neoliberální ekonomikou, můžeme se pokoušet se z ní vymanit.

Potřebujeme Evropu, v které bude ve finančních a ekonomických věcech vládnout solidarita. Jsem proto rád, že zvítězilo odhodlání nedovolit, aby se nejslabší z členských zemí ocitla mimo společný projekt. To představuje významný pokrok. Navíc už dnes uvažují opravdoví zastánci evropské myšlenky dát evropský rozměr také průmyslu a investicím v neevropském zahraničí, což se nabízí v oblastech, jako je doprava, energetika a podobně. Díky tomu by se nám otevřely široké možnosti vytváření pracovních příležitostí, které tak zoufale potřebujeme pro boj s nezaměstnaností. A přitom nebude nutné vyhánět kvůli tomu z evropských zemí přistěhovalce. To je tedy jedno schéma, které přichází v úvahu. Právě tak přichází v úvahu schéma spolupráce v oblasti klimatu. Evropa prostě může jít dál kupředu. Cíle nechybějí. A cesta k nim je vytyčena.

Comments are closed.