Pražská voda – byznys vhodný jen pro někoho

via piratskenoviny.cz

[via Pirátské noviny] Privatizace vody je celorepublikový problém. Voda je strategická surovina. Pražská voda je prodávána pod cenou soukromé firmě, která na ni má monopol a potichu připravuje její zdražení. Bývalí koaliční zastupitelé odsouhlasili pro Prahu vysoce nevýhodné smlouvy. Současní zastupitelé problém zametávají pod koberec a odmítají jej řádně projednat.

Postupná privatizace pražské vody

Veolia Voda (dříve Vivendi Water) dnes vlastní 100 % akcií společnosti PVK (Pražské vodárny a kanalizace a.s.).

PVK je ale pouze servisní organizací, která bez vodárenské infrastruktury není schopná generovat zisk.

Vodárenskou infrastrukturu, vodovody a kanalizace, vlastní hl. m. Praha. Spravuje ji prostřednictvím PVS (Pražská vodohospodářská společnost a.s.).

Společnost Veolia koupila 66 % akcií PVK v roce 1998 od státu ve veřejné soutěži (FNM) za 6,1 mld. Kč. Zbývajících 34 % FNM převedl v roce 2002 bezúplatně na Prahu. V říjnu 2002, těsně před volbami, zastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo bleskový prodej těchto akcií opět společnosti Veolia za 880 mil. Kč, tj. 4x za jednu akcii méně, než se uskutečnil prodej majoritního balíku (předchozího prodeje).

Se společností PVK (nyní už 100% vlastněnou společností Veolia) byla uzavřena smlouva o pronájmu vodohospodářského zařízení do roku 2013 (na straně druhé PVS vlastněná hlavním městem) za 200 mil. Kč.

Tato smlouva je pro plnění cílů PVK, tedy tvorby zisku z prodeje vody, naprosto klíčová. Z těchto výnosů nemá hlavní město, tedy ani jeho obyvatelé, ani korunu.

Nehospodárné chování města

Z ekonomických důvodů neměla privatizace minoritního balíku PVS a následné uzavření smlouvy o pronájmu infrastruktury žádnou logiku. Tento postup se jeví jako značně nehospodárný zejména s ohledem na fakt, že Praha by stejnou částku, kterou získala při privatizaci PVK, získala z podílů na zisku společnosti již v roce 2008, tedy po šesti letech.

Prodloužení pronájmu vodárenské infrastruktury až do roku 2028!

V roce 2013 měl podle původního plánu skončit i smluvní vztah týkající se vodárenské infrastruktury. Byla tak šance vypsat transparentní výběrové řízení a nastavit nové podmínky, které by napravily předchozí stav, pro Prahu jednoznačně nevýhodný.

Při uzavírání smlouvy o pronájmu vodárenského zařízení v roce 2002 do roku 2013 bylo ale také tehdejším 1. náměstkem primátora Jiřím Paroubkem prosazeno uzavření další smlouvy s PVK, resp. Veolií, a to smlouvy o smlouvě budoucí, která zaručuje uzavření smlouvy o pronájmu infrastruktury i po tomto datu, až do roku 2028. Faktické prodloužení smlouvy o pronájmu nebylo zahrnuto do ocenění akcií, přičemž je evidentní, že hodnota společnosti s garancí využití vodárenské infrastruktury do roku 2013 nebo do roku 2028 značně liší. Zastupitelé ale na toto nebrali ohled a privatizaci i příslušné smlouvy posvětili.

Porušení jednacího řádu zastupitelstva

Zastupitelům byla dokumentace k prodeji akcií doručena 2. 10. 2002 v předvečer zasedání, kde prodej odsouhlasila koalice ODS a ČSSD. Dle jednacího řádu musí zastupitelstvo dostat dokumentaci ke schválení 7 dnů předem, aby se s danou problematikou mohlo podrobně seznámit.

Hájí zastupitelka Kořínková zájmy města nebo vodárenské společnosti?

V průběhu zasedání vystoupila zastupitelka ČSSD Květoslava Kořínková, zároveň předsedkyně dozorčí rady Veolia (předsedkyní je dodnes).

Vystoupila k bodu programu „Prodej 34 % akcií firmě Veolia“.

Předložila zastupitelstvu k odsouhlasení tři smlouvy. Jednou z nich byla smlouva o smlouvě budoucí o pronájmu infrastruktury až do roku 2028. Tato klíčová informace, tedy jednoznačné vylepšení pozice kupce na úkor hl. města Prahy, se vůbec v názvu projednávaného bodu nepromítla.

odkazy:

Kauzu českého vodárenství zpracovala také Transparency International:

http://www.transparency.cz/doc/TIC_vodarenstvi_cz.pdf, str. 7 – 10

Rozdíl mezi PVK (Pražské vodovody a kanalizace a.s.) a PVS (Pražská vodohospodářská společnost a.s.)

PRAHA SPRAVUJE INFRASTRUKTURU, VEOLIE BERE PENÍZE ZA DISTRIBUCI VODY

Zatímco PVK se stará o dodej vody a inkasování peněz, tak o správu vodárenské infrastruktury, tedy povinnost údržby vodních rozvodů, se stará PVS (Pražská vodohospodářská společnost a.s.), jejímž stoprocentním vlastníkem je Praha. Celá zátěž správy vodních rozvodů je na Praze, zatímco Veolia inkasuje peníze za distribuci vody rozvody, o které se nemusí starat. Mezi PVK a PVS je proto uzavřena smlouva, která zaručuje přispívání na údržbu infrastruktury.

Smlouva z roku 2002 je pro město opět nevýhodná. PVS dostává na údržbu jen polovinu toho, co potřebuje; správa sítí je z 50 % podfinancována (místo potřebných dvou miliard se do správy investuje jedna miliarda).

odkazy:
O absurditě rozdělení povinností a zisků mluví František Ringo Čech na náhodné nahrávce z roku 1997 čas od 2:40min

Tendr šitý na míru: Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV)

Praha z kapacitních i legislativních důvodů od roku 2002 potřebuje novou čistírnu odpadních vod. Na stavbu nové čistírny bylo vypsáno výběrové řízení.

Kvalifikační předpoklady pro účast v tendru i zadávací podmínky byly nastaveny nesmyslné detailně. Praha navíc uzavírá možnost řešit situaci různými technologickými přístupy a preferuje jen jednu cestu. Řada indikátorů nasvědčuje faktu, že bylo vše nastaveno tak, aby byla ve výběrovém řízení znemožněna účast více soutěžitelů – vyjma společnosti Veolia.

EU odmítá kvůli smlouvě s Veolií Praze poskytnout dotaci ve výši 6 mld. korun

EU poskytuje dotace novým členským zemím na opravu infrastruktur. Systém evropských dotací mimo jiné odmítá dotovat soukromý sektor. Délku případných dodavatelsko-odběratelských vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem omezuje na 15 let.

Prodloužením smlouvy o využití vodárenské infrastruktury s PVK Praha potvrdila monopolní postavení společnosti Veolia a znemožnila tak čerpat evropské dotace na stavbu nové čistírny.

EU podmiňuje možnost této dotace návratem k původní smlouvě o pronájmu omezené rokem 2013.

Velká koalice v Praze odmítá problematiku řešit transparentně

Současná koalice ODS a ČSSD na pražském Magistrátu opakovaně odmítá o této problematice veřejně jednat. Pokud občané nebo opozice navrhne jako bod zasedání zastupitelstva ÚČOV nebo Zrušení smlouvy s Veolií, koalice projednávání blokuje.

Libor Michálek potvrzuje podezření z manipulace při výběrovém řízení

14. 12., kdy ODS a ČSSD smetla jednání o podezřelém tendru ze stolu, a naopak ho označila za transparentní, vypukla kauza Drobil. Korupční jednání ve výběrovém řízení na opravu ÚČOV potvrdil whistleblower Libor Michálek a ministr životního prostředí rezignoval.

odkazy:

Stenozáznam z mimořádného zasedání zastupitelstva 14. 12. svolaného opozičním klubem právě kvůli projednávání ÚČOV. www.praha.eu

Shrnutí situace ze začátku ledna 2011 Janem Urbanem: blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-urban.php

Michálek – Oprava čístírny je předražená: praha.idnes.cz

Petiční akce a trestní oznámení

V současné době probíhají petiční akce, které mají za cíl legálním způsobem otevřít celou kauzu na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se zatím veřejnému projednání brání. Obě petiční akce (pořádají: o.s. Občané za svá práva a o.s. Pražské fórum) požadují zrušení prodloužené smlouvy se společností Veolia a vypsání nového výběrového řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací.

Občanské sdružení Občané za svá práva podalo k nejvyššímu státnímu zastupitelství trestní oznámení případu pražské vody s konkrétními jmény zastupitelů, kteří se podvodu účastnili, avšak zastupitelství se odmítlo případem zabývat.

Nové trestní oznámení ve stejné věci připravuje občanské sdružení Pražské fórum.

Kontakty:

občanské sdružení Pražské fórum
Alena Rybníčková, Kristýna Opletalová: prazskeforum@seznam.cz

Pomozte šířit petici!

Text petice ke stažení ve formátu PDF

Podpisový arch k této petici. Potřebujeme 1000 podpisů!

Comments are closed.